Prosím mějte na paměti, že výsledná hodnota je pouze odhad, protože při výpočtu nemohou být zohledněny všechny parametry, relevantní pro každý jednotlivý případ.

Engineering progress

Enhancing lives