Lūdzu ņemiet vērā, ka aprēķins ir tikai aptuvens. Šādā veidā nav iespējams ņemt vērā visus iespējamos faktorus, kas ietekmē enerģijas ietaupījuma rezultātu katrā konkrētajā gadījumā.

Engineering progress

Enhancing lives