Παρακαλούμε να σημειώσετε, ότι το αποτέλεσμα αποτελεί μια προσέγγιση, διότι στον υπολογισμό είναι αδύνατον να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι της κάθε μεμονομένης περίπτωσης.

Engineering progress

Enhancing lives